Serwis

 • Zajmujemy się serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń zabawowych oraz siłowych.

  Bezpieczne eksploatacja urządzeń w trakcie użytkowania to dla Nas priorytet.

  Przeprowadzamy okresowe przeglądy techniczne. Po wykonanym przeglądzie wystawiamy Świadectwo Przeprowadzonej Kontroli Technicznej (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-7) z wyszczególnieniem elementów wymagających naprawy.

  Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych to obowiązek administratora obiektu. Wynika to z Prawa Budowlanego oraz normy PN – EN 1176 dotyczącej placów zabaw.

  Norma ta reguluje rodzaje przeglądów oraz częstotliwość ich dokonywania, która jest uzależniona od obciążenia obiektu:

  • regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni)
  • kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy)
  • coroczna kontrola podstawowa

  Gwarantujemy dostępność części zamiennych urządzeń zabawowych.

  Oferujemy usługi w zakresie renowacji podłoży, przez co rozumiemy:

  • kontrola nawierzchni bezpiecznych na zgodność z normą PN – EN 1177
  • wymianę wadliwej nawierzchni syntetycznej
  • wymianę nawierzchni sypkich