Nawierzchnie z płyt gumowych

bezpieczne nawierzchnie
 • Płyty poliuretanowe

  Płyty z granulatu zostały opracowane jako alternatywa dla nawierzchni wylewanych, których instalacja jest możliwa jedynie w ściśle określonych warunkach pogodowych, jakie w strefie klimatu panującego w Centralnej Europie są bardzo trudne do przewidzenia, a czas pozwalający na jej instalację ogranicza się jedynie do kilku wiosenno-letnich miesięcy.

  W przeciwieństwie do nawierzchni wylewanych, płyty z granulatu można instalować praktycznie przez cały rok, uzyskując nawierzchnię o parametrach technicznych i ochronnych bardzo zbliżonych do nawierzchni wylewanej.

  Nawierzchnia z prefabrykatów jest dostępna w dwóch wariantach:

  • płyty z granulatu SBR barwionego w masie. Taki sposób barwienia granulatu zapewnia, że nawet po wielu latach eksploatacji, płyta zawsze będzie zachowywać swój kolor, bez ryzyka pojawienia się czarnych plam na powierzchni.
  • płyty z nakładką z granulatu EPDM

  Są adresowane głównie jako nawierzchnia na place zabaw, objęte rządowym programem “Radosna szkoła”.

  Płyta składa się z dwóch warstw:

  • dolnej, wykonanej z granulatu SBR, spełniającej funkcję amortyzującą, której grubość jest uzależniona od wysokości, z jakiej płyta ma łagodzić skutki ewentualnego upadku.
  • górnej, wykonanej z granulatu EPDM, zapewniającego wyrazistość barw oraz dużą odporność na działanie promieniowania słonecznego i warunków atmosferycznych.

  Dostępne formaty

  Mając na względzie mnogość upodobań zarówno inwestorów jak i firm zajmujących się instalacją nawierzchni z prefabrykatów co do formatu płyt i związanego z nim sposobu układania oraz efektu końcowego prac oferujemy trzy formaty płytek:

  • 500x500mm
  • 500x1000mm
  • 1000x1000mm

  Sposób układania płyt z granulatu

  W zależności od koncepcji architekta bądź upodobań inwestora nawierzchnię z płyt można układać w dwojaki sposób:

  • równolegle względem siebie, na kształt “szachownicy”, łącząc je za pomocą kołków montażowych, wsuwanych w odpowiednio nawiercone otwory na dwóch krawędziach każdej płyty.
  • “na cegiełkę” tzn. każda płytka przesunięta względem sąsiedniej o pół swojej szerokości. Podobnie jak w wyżej opisanym sposobie, płytki są mocowane względem siebie za pomocą kołków montażowych.

  Wytyczne dotyczące podbudowy

  Zalecamy stosowanie podbudowy asfaltowej bądź betonowej. Podbudowa powinna być idealnie twarda, a na jej powierzchni, w bezpośrednim sąsiedztwie z płytą nie może być żadnego sypkiego materiału, gdyż istnieje zagrożenie, że podczas eksploatacji, może dojść do przemieszczenia się bądź przesypania materiału i zdeformowania wykładziny. Należy pamiętać o zachowaniu 1-2-procentowego spadu dla zoptymalizowania przepływu wody oraz o ujęciu nawierzchni z płyt w ramę z obrzeży betonowych bądź gumowych.

  Sposób czyszczenia i konserwacji nawierzchni z granulatów

  Wykładzina z płyt poliuretanowych może być czyszczona jedynie za pomocą myjki ciśnieniowej i wody, bez dodatku żadnych środków chemicznych, mogących uszkodzić materiał. Czyszczenie i konserwacja nie może odbywać się przy użyciu żadnych narzędzi (np. szczotki, ostre przyrządy itp.).

  Asortyment uzupełniający

  • Krawężniki z granulatu SBR dostępne wymiary:
   – 1000x200x30mm
   – 1000x200x40mm
   – 1000x200x50mm
   – 1000x200x60mm
  • Słupki parkingowe z granulatu SBR
  • Siedziska parkowe z granulatu SBR
  • Bloki z granulatu SBR
  • Nakładki na niebezpieczne krawędzie betonowe
  • Słupki drogowe z granulatu SBR