System modularny

  • Urządzenia zabawowe są elementami małej architektury, dlatego rozpoczynając prace nad zagospodarowaniem miejsca przeznaczonego na plac zabaw projektanci często korzystają z tego co zaoferowała natura: ukształtowanie terenu, roślinność, otoczenie miejsca zabaw. Urządzenia producenta powinny być nie tylko funkcjonalne ale też wtapiać się w krajobraz i wykorzystywać jego walory. Przy korzystaniu z gotowych zestawów zabawowych często jest to nie możliwe, tym bardziej, że w trakcie projektowania, na aktualnych podkładach mapowych, wychodzą na jaw dodatkowe utrudnienia w postaci instalacji ukrytych pod powierzchnią gruntu.

    Jednocześnie, wymaga się aby miejsca zabaw dzieci były bezpieczne, co jest zapewniane przez zgodność produktów z normą PNEN1176:2009.

    Elementy placu zabaw, które spełniałyby oczekiwania projektantów, były chętnie wybierane przez klientów i jednocześnie były zgodne z wymogami bezpieczeństwa powinny dawać wiele możliwości konfigurowania. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie skończonego zbioru urządzeń i napisanie jasnych reguł określających sposób łączenia ich w zestawy. Spis urządzeń i instrukcji składania zestawu, tak by był on bezpieczny w myśl określonych reguł tworzy „system” (plac zabaw).