Nawierzchnie wylewane

bezpieczne nawierzchnie
 • Nawierzchnie ECO

  Nawierzchnia ECO-PLAY została stworzona z myślą o amortyzacji upadków, zmniejszeniu ryzyka stłuczeń i obtarć występujących u dzieci w trakcie korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych.

  Technologia wykonania oraz użyte materiały sprawiają iż nawierzchnia ECO-PLAY nie wymaga kosztownych zabiegów konserwacyjnych, łatwo ją wyczyścić. Ponadto charakteryzuje się dużą elastycznością, trwałością oraz jest przepuszczalna dla wody. Jednorodna struktura nawierzchni nie ma słabych punktów umożliwiających jej uszkodzenie przez bawiące się dzieci lub wandali. Porowatość nawierzchni ułatwia odpływ wody umożliwiając korzystanie z placów zabaw lub obiektów sportowo-rekreacyjnych niemal natychmiast po opadach deszczu.

  Szeroka paleta kolorów stosowana do wykonywania nawierzchni ECO-PLAY daje możliwość dowolnego kształtowania wzorów. Na życzenie naszych klientów możliwe jest wykonanie nawierzchni wg autorskich wzorów lub projektów. Nawierzchnia ECO-PLAY została certyfikowana zarówno pod kątem bezpieczeństwa użytkowania jak i spełnienia norm higienicznych.

  Zgodnie z wymogami normy PN- EN 1177:2009 poszczególne grubości nawierzchni ECO-PLAY odpowiadają następującym wysokościom swobodnego upadku:

  • 40 mm – 1,20 m
  • 60 mm – 1,90 m
  • 80 mm – 2,20 m
  • 100 mm – 2,40 m

  Praktyka i doświadczenie zdobyte w trakcie licznych realizacji ma odzwierciedlenie w wyborze właściwych komponentów stanowiących poszczególne warstwy nawierzchni ECO-PLAY. Dolna warstwa ECO-PLAY, której zadaniem jest amortyzacja siły upadku, wykonana jest z kawałków czarnej gumy pochodzącej z recyklingu. Granulat gumowy w warstwie amortyzującej nie przylega ściśle do siebie tworząc wolne przestrzenie nadające warstwie odpowiednią elastyczność i amortyzację.

  Górna warstwa ECO-PLAY jest sztywniejsza, ma większą odporność mechaniczną i odporność na ścieranie. Wykonana jest z kolorowego granulatu EPDM lub TPV i stanowi zewnętrzną osłonę dla części amortyzującej. Jednocześnie różnorodna kolorystyka oraz możliwość zastosowania dowolnego wzornictwa daje nieograniczone pole do kształtowania wyglądu placu zabaw.

  Najwyższej jakości komponenty zapewniają uzyskanie optymalnych parametrów nawierzchni i pewnej równowagi pomiędzy zdolnością do amortyzacji i zapewnienia bezpieczeństwa, a trwałością i odpornością nawierzchni na zużycie mechaniczne.

  W zależności od wymagań inwestora dopuszczalne jest zastosowanie kilku rodzajów podbudowy. Podbudowa betonowa lub asfaltowa musi być idealnie równa i gładka. W przypadku podbudowy wykonywanej z kruszyw minimalna grubość wszystkich frakcji podbudowy powinna wynosić 25 cm.

  Przy instalowaniu nawierzchni na podbudowie z kruszywa kamiennego wymagane jest użycie obrzeży betonowych lub gumowych osadzonych na ławie betonowej.

  Nawierzchnia ECO-PLAY instalowana jest wyłącznie przez wykwalifikowane i doświadczone ekipy montażowe. Instalacja nawierzchni odbywa się na miejscu realizacji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

  Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów:

  • Wykonanie podbudowy betonowej, asfaltowej lub podbudowy z kruszyw
  • Wykonanie warstwy amortyzującej granulatu pochodzącego z recyklingu, zmieszanego we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym.
  • Wykonanie górnej warstwy z granulatu EPDM lub TPV zmieszanego we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym.

  Wymagania technologiczne sprawiają, iż nawierzchnia ECO-PLAY powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, w temperaturze podłoża mieszczącej się w przedziale od + 5 do + 25 stopni Celsjusza. (Zastosowanie różnych typów kleju poliuretanowego, dostosowując parametry i właściwości składników do występujących różnic w temperaturze, wilgotności, nasłonecznieniu daje możliwość instalacji nawierzchni w warunkach innych niż standardowe).

  Konserwacja – czyszczenie nawierzchni ECO-PLAY odbywa się przy pomocy silnego strumienia wody bez użycia środków chemicznych. Należy unikać zatłuszczenia nawierzchni. Struktura nawierzchni ECO-PLAY nie wymaga stosowania czasochłonnych zabiegów konserwacyjnych. Raz do roku w szczególności w okresie wczesno wiosennym, nawierzchnię należy przemyć wodą pod ciśnieniem.

  W miejscach zacienionych można zastosować preparat hamujący porastanie nawierzchni mchem. Bieżąca konserwacja polega na usuwaniu wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych typu liście czy śmieci oraz przedmiotów niebezpiecznych typu szkło czy kamienie.

  Nie należy stosować twardych narzędzi do oczyszczania powierzchni, ponieważ mogą one spowodować mechaniczne uszkodzenia materiału. Zadaniem zabiegów konserwacyjnych jest utrzymanie czystości nawierzchni dzięki której zapewniony jest odpływ wody oraz zachowane są antypoślizgowe właściwości nawierzchni.

  Naprawa uszkodzonej nawierzchni ECO-PLAY odbywa się przez usunięcie zniszczonej powierzchni i wylanie w tym miejscu nowego elementu. Usuwanie aktów wandalizmu typu graffiti powinno odbywać się przy pomocy rozpuszczalników po wcześniejszym zasięgnięciu opinii producenta.