Trap skośny [TS]

elementy łączeniowe
  • Trap skośny [TS]

    Strefa zderzenia trapu o szerokości 390 cm połączy się ze strefami wież i/lub podestów, do których są montowane.

    Różnica wysokości 60 lub 30 cm